Bølgeblikk

Top

Solvik bo- og behandlingssenter

Solvik bo- og behandlingssenter vil være en stor og dominerende nabo for sine omgivelser. Det har derfor vært et mål, så langt som forutsetningene har gitt rom for, å fokusere på elementer som kan dempe bygningsvolumenes dominerende tilstedeværelse. Variasjon og sammenheng i materialbruken er viktig. Vindusåpningenes møblering av veggflaten har betydning. Terrasser, balkonger, trapper, rekkverk og spilevegger (for evt. klatrende vegetasjon) er nyttig garnityr som i vesentlig grad vil mildne og redusere påtrykket fra et stort bygningsvolum mot naboer.

Det er lagt stor vekt på opparbeiding av utomhusanlegg og sansehager med gode kvaliteter. Som visuelt nærmiljø vil dette også kunne sende positive signaler til et nabolag. For denne delen vises det til søknadens utomhusplan.

Hver bogruppe har sitt avdelte boområde med egen stue/oppholdsrom, de fleste med balkong/terrasse. Ved hjelp av skyvedører kan mindre stuer/oppholdsrom samles til større, felles stuearealer ved behov.

Ved å dele avdelingene i ulike bofellesskapsstørrelser gis det muligheter for en bedre tilpasset pleie og et rikere botilbud. Samtidig er det lagt til rette for at avdelingene kan samkjøres med mindre bemanning, for eksempel på nattetid ved at korridorskiller åpnes for bedre oversikt og tilgjengelighet.

Avdelingenes støttefunksjoner, skyllerom, personalrom, diverse lager, etc., er lagt sentralt i avdelingene med kort vei til bogruppene.

Sosiale fellesfunksjoner er lokalisert i sentralt i 1. etasje mot hovedinngang, mellom senterets sengeavdelinger. Her er lokalisert vestibyle med resepsjon, kantine med kjøkken, hår- og fotpleie, mv. Dette området er «navet» som avdelingene knytter seg til ved bygningsanleggets hovedinngang..

Tilsvarende plassering i 2. etasje er samlet administrative funksjoner og aktivitetsareal for senterets beboere.

Neste prosjekt