Bølgeblikk

Top

Sogndal helse- og omsorgssenter

Bølgeblikk vant arkitektkonkurransen for nytt helse- og omsorgssenter i Sogndal. Prosjektet omfatter utbygging av sykehjem, legesenter, dagsenter, helsestasjon og ressurssenter for omsorgstjenester i Sogndal kommune.

SHOS sengepost er hovedsakelig plassert på 2. og 3. plan, hvor det er rikelig med lys og utsikt. Lett tilgjengelig på 1. plan er fakbrikkens servicefuksjoner som kantine, dagsenter, administrasjon, undervisning ect. En sentral hovedtrapp og 2 heiser kobler byggets plan med ulike funksjoner sammen, og er direkte koblet til parkeringskjeller for besøkende og ansatte. 

Neste prosjekt