Bølgeblikk

Top

Øyane DPS

Bygget er planlagt med 2 etasjer og kjeller. Prosjektet inneholder behandlerkontor, grupperom og ulike fellesareal.I tillegge skal bygget inneholde sengeposter for korttids opphold og boenheter for lengre tids opphold. I kjeller er det planlagt parkering og driftstekniske funksjoner.

Til prosjektet hører også opparbeiding av tilhørende hage/uteareal.

Neste prosjekt