Bølgeblikk

Top

Oppsalhjemmet

 

Oppsalhjemmet er under pågående prosjektering for OBY, der eksisterende sykehjem med tilhørende reguleringsplan har vært gjennom en mulighetsstudie med Bølgeblikk som arkitekter. Oppdraget innebærer plansak og volumstudie av et nytt sykehjem med omsorgsleiligheter.

Studiene er et pioner-prosjekt for å møte framtidens pleie- og helsebygg. Tomten er trang og utfordrende med T-bane mot nord/øst, barnehage mot syd/vest og varierende boligstruktur som tilstøtende naboer. Det har vært viktig å vurdere solforhold, bebyggelsesstruktur, antall etasjer og utomhusforhold. Logistikken dyrker en enkel struktur der beboernes vandring står i fokus for å opprettholde oversikt og trygghet. Konseptet med vandring i større sirkles er gjennomgående for prosjektet, og benyttes også for å trekke nærmiljøet inn i byggets fellesarealer. 

Neste prosjekt