Bølgeblikk

Top

Nylig vunnet: Lunner helse- og omsorgssenter

I forbindelse med utviklingen av et nytt sentrum på Harestua, ønsker Lunner kommune å utvide omsorgstilbudet til eldre. Lunner helse- og omsorgssenter er et pioner-prosjekt, der det skal utvikles totalt 84 nye boenheter fordelt på sykehjemsplasser, tilrettelagte omsorgsboliger og demenstilpassede enheter.

Lunner helse- og omsorgssenter er tenkt som et inviterende og åpent anlegg for folk som ferdes til fots i området, samtidig som det skal gi den nødvendige skjermingen for sårbare beboere. Bygningene og uterommet skal by på varierte visuelle og romlige opplevelser for mennesker som vanskelig kan ta del i livet utenfor, i tillegg til å berike sentrumsmiljøet og området som en helhet. Prosjektet er et framtidens sykehus, som vil imøtekomme de mange ulike behovene som eldregruppen representerer. 

Neste prosjekt