Bølgeblikk

Top

Nylig vunnet: Bekkestua barneskole

Bølgeblikk vant konkurransen om å tegne skisseprosjekt for Bærum Kommune, som bygger ny barneskole med 4 parallelle klasser ved hvert trinn, samt utvidelse av eksisterende ungdomsskole til 10 paralleller. Prosjektet er et passivhus. Bølgeblikk vant videre gjennomføringen av prosjektet, som er under utførelse. 

Neste prosjekt