Bølgeblikk

Top

Mariehaven bo- og omsorgssenter

Nytt sykehjem ferdig prosjektert og oppført 2007-2010 med 72 beboerrom (9x8). Foruten rene sykehjemsfunksjoner rommer senteret administrasjon, kafé, servicefunksjoner og parkering. Bygget har tre etasjer samt adkomst til takhage.

Det er etablert sansehager i direkte tilknytning til felles arealene. Hagene fylles med positive opplevelser for brukerne slik at de er føler seg trygge, blir nysgjerrige og beveger seg ut i hagen. Hagene er godt synlige inne fra bygget slik at brukerne lokkes ut. De er lukkede områder omkranset med busker og planter som buffere mellom verden utenfor og innenfor. Gangstiene snor seg rundt i hagene slik at brukerne får et vekslende perspektiv og nærhet til elementene i hagen. Det er god oversikt i hagen.

Neste prosjekt