Bølgeblikk

Top

Lindelia Bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger

Bølgeblikk vant konkurranse om å videreutvikle og gjennomføre, Bo- og behandlingssenter + boliger i Bærum kommune. Bølgeblikk vant konkurransen i samarbeid med entreprenørene Backe Stor Oslo.  Alle faser fra og med forprosjekt til ferdigstillelse. 
 
Prosjektets størrelse er på ca 14.500m2. Bærum kommune har vedtatt å bygge nytt Bo- og behandlingssenter med 131 plasser, og omsorgsboliger for psykisk helse og rus. 
 
 

Neste prosjekt