Bølgeblikk

Top

Jessheimklinikken

Jessheimklinikken er en samlokalisering av Ahus’ DPS for nedre Romerike sine virksomheter i nytt bygg.  1. byggetrinn omfatter DPS Voksenpsykiatrisk Poliklinikk (VOP), DPS Psykiatrisk Døgnavdeling og DPS Dagavdeling.  I tillegg omfatter bygget fellesfunksjoner som hovedvestibyle og kantine nødvendige. Det er tilrettelagt for byggetrinn 2 mot vest med forbindelse til felles vestibyleområde og hovedinngang.

Neste prosjekt