Bølgeblikk

Top

Fåberggaten 152

Bølgeblikk leverte i 2012 mulighetsstudier av et større område som skulle benyttes til helsesenter for Lillehammer.

I 2014 ble det vedtatt å prosjektere ut omsorgsbygget i Fåberggaten 152, samt utvidelse av eksisterende sykehjem og ny trebro som skulle binde de to byggene sammen. 

Nybygget består av ca. 40 HDO leiligheter og service- og seremonibygg i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger, planlagt oppført i 3 etasjer med parkeringskjeller. Service- og Seremonibygg rommer cafe og aktivitetsrom med hovedinngang mot leilighetsbygg, samt via kobling med eksisterende bygningsmasse. Flerkulturelt seremonirom og bårerom med tilhørende støttefunksjoner har sine hovedinnganger via et skjermet torg.Varelevering og avfallshåndtering for samtlige bygg er adskilt visuelt fra service og seremonibygg i underetasjen.

Omsorgsboligene bygges i løpet av 2016 og 2017. Dette er i massivtre og som passivhus, i tillegg til prosjektert trebro i massivtre som kobler nytt og eksisterende sykehjem sammen.

Neste prosjekt