Bølgeblikk

Top

Designkonkurranse - Nye Hogsnes sykehjem

Bølgeblikk sammen med Topic leverte designkonkurranse på Nye Hogsnes Sykehjem i Tønsberg. Sykehjemmet skulle ha 120 beboerrom med gode boforhold der dagslys, akustikk og logistikk. Sykehjemmet skulle i tillegg ha en god dialog med barnehage og skole på nabotomten. Sykehjemmet inneholder også dagsenter sentralt plassert ved hovedinngangen. Hver beboergruppe ble designet med atrium for både dagslys og sansehage noe som gav bygget en flott oppdeling med ballanser kompakthet og likevel med nedbrutte volum.

Neste prosjekt