Bølgeblikk

Top

FLYTTET 6. MARS

I starten av mars flyttet kontoret ned fra 3. etg i Rosenborggata 19B, til flotte nye lokaler i 1. etg. i samme bygg. Ny adresse og adkomst er nå Rosenborggata 19A


Prosjekter

Alle prosjekter


Kontor

Rosenborggata 19 A (1.etg), 0356 Oslo
Postboks 5933 Majorstuen, 0308 Oslo
T 22 12 12 50   F 22 60 41 70   E post@boelgeblikk.no
Org.nr. 939 97 5012 MVA

Bølgeblikk arkitekter, tidligere Ottar Arkitekter ble etablert i 1982. Vi holder til ved Bislett i Oslo og teller 20 engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav tre partnere.

Kontoret har bred erfaring med særlig kompetanse innen skole-, helse- og omsorgssektoren. Våre prosjekter varierer i størrelse og inkluderer nybygg, ombygg og rehabilitering. Flere av våre prosjekter gjennomføres på bakgrunn av arkitektkonkurranser kontoret har vunnet.
 
Kontoret representeres av en sammensatt arbeidsstokk hva gjelder erfaring og kunnskap. 17 arkitekter og en interiørarkitekt bidrar aktivt i designprosessen.

Prosjektene

Gjennomføringen av komplekse prosjekter krever oversikt, kunnskap og evne til samarbeid. Vi er opptatt av å legge til rette for god dialog med byggherre, brukere og konsulenter. Vår erfaring viser at god samhandling mellom alle involverte parter gir de beste resultatene og et anlegg i tråd med ønsker og behov.

Bølgeblikk arkitekter har fokus på bærekraft som en del av vår designfilosofi. Anleggene skal i tillegg begeistre og inspirere både brukere og eiere. Kravet til bærekraft vil alltid påvirke utformingen av vår arkitektur.

Les mer


Ansatte

Alle ansatte