Bølgeblikk

Top

Bølgeblikk har vunnet internasjonal pris!

Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology. 

Begrunnelse for prisen

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk buildingSMART verktøy i designfasen av prosjektet. Dette skriver den internasjonale juryen i sin oppsummering:  
 
“This project extensively took advantage of bSI tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”

 

BuildingSMART

BuildingSMART International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å ta i bruk åpne standarder og teknologi innen det bygde miljø, og er samtidig ansvarlig for å utvikle den mest brukte utvekslingsstandarden innen byggebransjen. BuildingSMART er en «not for profit» organisasjon hvor de ulike interessentene i bransjen møtes, både programvareleverandører, rådgivere, entreprenører, byggherrer og myndighetsorganer. (www.buildingsmart.org)  
 
Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 2,7 MRD, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg – inklusivt akuttsenter. Prosjektet startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2021, og må bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg hvor sykehuset skal være i full drift i hele perioden. Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som entreprenør, hvor Bravida, Assemblin og Haaland Klima er de mest sentrale underentreprenørene, hvor alle partene har inngått en felles IPD-kontrakt.  Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Det er oss bekjent ingen andre i verden som tar i bruk BIM på åpne standarder så konsekvent og i et livsløpsperspektiv. Prisen fra buildingSMART International bekrefter dette. Med dette håper vi på å kunne flytte grensene for hva som kan la seg gjøre og inspirere andre til å følge etter.  


Prosjekter

Alle prosjekter


Kontor

Rosenborggata 19 A (1.etg), 0356 Oslo
Postboks 5933 Majorstuen, 0308 Oslo
T 22 12 12 50   F 22 60 41 70   E post@boelgeblikk.no
Org.nr. 939 97 5012 MVA

Kontorlandskapet

Bølgeblikk arkitekter, tidligere Ottar Arkitekter ble etablert i 1982. Vi holder til ved Bislett i Oslo og teller 20 engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav tre partnere.

Kontoret har bred erfaring med særlig kompetanse innen skole-, helse- og omsorgssektoren. Våre prosjekter varierer i størrelse og inkluderer nybygg, ombygg og rehabilitering. Flere av våre prosjekter gjennomføres på bakgrunn av arkitektkonkurranser kontoret har vunnet.
 
Kontoret representeres av en sammensatt arbeidsstokk hva gjelder erfaring og kunnskap. 17 arkitekter og en interiørarkitekt bidrar aktivt i designprosessen.

Prosjektene

Gjennomføringen av komplekse prosjekter krever oversikt, kunnskap og evne til samarbeid. Vi er opptatt av å legge til rette for god dialog med byggherre, brukere og konsulenter. Vår erfaring viser at god samhandling mellom alle involverte parter gir de beste resultatene og et anlegg i tråd med ønsker og behov.

Bølgeblikk arkitekter har fokus på bærekraft som en del av vår designfilosofi. Anleggene skal i tillegg begeistre og inspirere både brukere og eiere. Kravet til bærekraft vil alltid påvirke utformingen av vår arkitektur.

Les mer


Ansatte

Alle ansatte